Historia szkoły

img100.jpg80img099a.jpg

img103.jpg

    Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Sarnówka było utworzenie szkoły publicznej. Projekt  jej otwarcie powstał jeszcze za czasów rosyjskich. Ogromne zasługi poniósł tu Paweł Połetek, mieszkaniec Dębowej Woli. Chociaż  sam bezdzietny, uświadamiał ludność aby dążyła do kształcenia swoich dzieci. Kiedy  został radnym doprowadził do otwarcia szkoły  we wrześniu 1920 r. Pierwszym nauczycielem został sekretarz Dozoru Szkolnego w Borii pan Bolesław Sawicki . Z powodu braku sprzętów szkolnych szkołę uruchomiono 25 października 1920 r. w izbie wynajętej u Jana  Jabłońskiego. Funkcjonowały  wówczas  tylko dwa oddziały. W 1928 r. Jan Myśliwiec w zamian za podarowany mu przez mieszkańców wsi Sarnówek szmat ziemi zwany „kowalichą”, pobudował budynek szkolny. Z przykrością  należy stwierdzić, że świadomość ludności była bardzo niska, często utrudniano poczynania nauczycieli, nie wszyscy chętnie posyłali dzieci do szkoły. Zniechęceni  nauczyciele szybko się zmieniali . I tak od  roku 1921 do roku 1927 pracowali tu : Maria Swaryczewska, Włodzimierz Sęderecki, Jan Podlasek, Kazimiera Stherówna, Wacław Kasprzyk . Z dniem 01.09.1927 zatrudniono w szkole Władysława Szymańskiego. Mieszkańcy Sarnówka sprzedali wówczas stary budynek szkoły, kupili nowy, ale nie mieli za co go wykończyć. Lekcje odbywały się w domu u Szymona Stachurskiego, później u Józefa Sobieraja. 1932 r.  naukę  religii w szkole przejmuje ks. Kuśmierczyk, po  nim ks. Jaroszek. W roku szkolnym 1932/33 funkcjonowało w szkole już 5 oddziałów a latem 1933 r. i 1934 r. uruchomiono sezonowe  przedszkole, którego kierowniczkami były pani Sabina Wenderówna i później Kowalewska Jadwiga. Zorganizowano też kurs przysposobienia rolniczego. Młodzież z Sarnówka zdała egzamin bardzo dobrze i w nagrodę jesienią 1934 r . szkoła otrzymała 42 drzewka owocowe. Utworzono w tem sposób przyszkolny sad . Kierownik szkoły Wł. Szymański objął posadę radnego gminnego co znacznie ułatwiło mu prace inwestycyjne; na wniosek radnych gminnych rozpoczęto przebudowę budynku i ogrodzono teren szkoły. W 1936 r. zorganizowano pierwszą wycieczkę dla dzieci do Warszawy. W skutek ciągłego przyrostu dzieci przyjęto do szkoły nową nauczycielkę Urszulę Pulchną,  a rok później Helenę Piskozub.  Szkoła liczyła już sześć oddziałów. W 1937 roku uruchomiono pierwszą linię telefoniczną - aparat znajdował się w szkole. Uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki w nauce i egzaminy do gimnazjum złożyli : Granat , Waszka i Wojtas. Do tej pory tylko jeden uczeń z Sarnówka uczęszczał do gimnazjum - Jan Wielgus, późniejszy student medycyny w Wilnie . Do średniej  szkoły rolniczej w Mokoszynie idzie pierwsza  dziewczyna z Sarnówka  Janina Waszkówna .               W roku 1938 zlikwidowano szkołę w Adamowie i tym samym przybyło dzieci, wynajęto więc następną izbę lekcyjną u Wincentego Flaka . Rok 1939 obfitował w sukcesy szkolne - dzieci zwyciężyły w konkursie plastycznym ogłoszonym przez Związek Propagandy Turystycznej w Warszawie . Rysunki Jana Bańdy i Tadeusza Wielgusa zostały wydrukowane w „ Wiadomościach Literackich” . Rok szkolny 1939/40 nie rozpoczął się z powodu wybuchu II wojny światowej . Szkoła została zamknięta do odwołania: do końca wojny była przeważnie nieczynna. Po zakończeniu II wojny światowej wieś zaczęła szybko się rozwijać . Odbudowano zniszczoną szkołę , utworzono sześć oddziałów. Brakującą izbę lekcyjną wynajmowano u A. Prokopa, potem u F. Stachurskiego . Kierownikiem szkoły został W. Górniak. Istniejąca szkoła wyglądała jak barak drewniany składający się z 6 sal lekcyjnych, pokoju kierownika i pokoju nauczycielskiego. Dwie środkowe sale pobudowane zostały w latach 1936/1937 i to nie z nowego drewna lecz z rozbiórek. Następne dwie zostały dobudowane w 1956 roku, dwie ostatnie zaś w 1958 roku. Jedna z sal na początku służyła za mieszkanie jednej z nauczycielek – Marii Grzebule – Szpyrko.  W 1973 roku w dawnym domu państwa Górniaków utworzono przedszkole. Dyrektorem przedszkola została pani Aurelia Zielińska a funkcje nauczycielek sprawowały :Jadwiga Flak i Jadwiga Sobieraj. Od roku 1984 przedszkole zmieniło swą siedzibę; zajęło jedną salę na piętrze i jedną na parterze szkoły. Zostało wyposażone również w dwie łazienki, kuchnie i pokój socjalny.  Funkcję dyrektora objęła wówczas pani Władysława Ćwik. Rok 1988 przyniósł kolejne zmiany; na stanowisko dyrektora została powołana pani Jadwiga Flak i pełniła tą funkcję do roku 1999. Następnie utworzono "Zespół Szkół Publicznych" w skład którego wchodziła szkoła podstawowa i przedszkole. Dyrektorem została pani Władysława Ćwik a zastępcą do spraw przedszkola pani Danuta Bańda.

Rok 1973 przyniósł zmiany kadrowe w szkole. Na zasłużoną emeryturę odszedł kierownik Wacław Górniak a posadę dyrektora objął nauczyciel matematyki Stanisław Malicki. W tym czasie w szkole prężnie działała drużyna harcerska i zuchowa. Harcerze z Sarnówka pod opieką nauczycielki Wł. Ćwik uczestniczyli w licznych imprezach, alertach, przeglądach, rajdach i obozach. Szkoła była wówczas ośrodkiem życia kulturalnego wsi. Raz na dwa tygodnie przyjeżdżało kino objazdowe – w największej sali lekcyjnej ze „ sceną” rano wyświetlane były filmy dla uczniów, a wieczorem dla dorosłych. W szkole znajdowała się jedyna we wsi biblioteka – nieco później w domu u państwa Krycia powstała Gminna Biblioteka Publiczna. Nauka w szkole odbywała się w systemie dwu- zmianowym, klasy były bardzo liczne, czasami liczyły ponad 30 osób. W 1978 roku nowym dyrektorem szkoły została pani Władysława Ćwik. Podczas jej kadencji w 1983 roku ukończona została budowa nowej ośmioklasowej szkoły. Do tego momentu uczniowie uczyli się w starej modernizowanej i kilkakrotnie przebudowywanej szkole. Niestety w ostatnich latach jej funkcjonowania warunki w niej panujące były fatalne. Postanowiono więc wybudować nowy, nowoczesny budynek. Nieocenione zasługi w załatwianiu wszelkich formalności związanych z budową ponieśli: Adam i Jadwiga Waśniewscy, Halina i Tadeusz Czarneccy i oczywiście nowo wybrany dyrektor szkoły pani Władysława Ćwik. Należy pamiętać że budowę rozpoczęto w latach niezwykle burzliwych nie sprzyjających nowym inwestycjom. Kraj ogarniał kryzys i coraz trudniej było zdobyć zgodę na budowę, nie mówiąc już o materiałach budowlanych. Ostatecznie we wrześniu 1978 roku ustalono że każda rodzina przekaże na cel budowy szkoły 200 złotych i przepracuje w czynie społecznym 100 godzin. Powstał komitet budowy szkoły w składzie Waśniewski Adam przewodniczący, Foremniak Zofia skarbnik, Wojtas Zofia członek ,Gębka Adam, Ćwik Władysława ,Cieślik Maria, Bogdańska, Teresa Kaczyńska, Weronika Wosiek, Aniela Niedziela, Henryka Sobczyk, Henryka Przydatek, Janina Sternik, Janina Wójcicka  i Gajewski Adam. W miesiącu listopadzie pełną kwotę 200 złotych wpłaciły następujące rodziny z Sarnówka Dużego: Adamczyk Stefan i Zofia, Czarnecki Tadeusz i Helena, Kaczyński Zygmunt i Weronika z Dębowej Woli Starej,  Ćwik Władysława i Walenty, Niedziela Jan i Aniela, Waśniewska, Jadwiga i Adam, Stachurska Jadwiga i Stanisław. Wszystkie perypetie i radości związane z budową szkoły bardzo dokładnie zostały opisane w kronice szkolnej. Dzięki zaangażowaniu całego społeczeństwa 14 października 1983 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły wyposażonej w wysokiej klasy sprzęt i pomoce. Piętnaście lat później bo w lutym 1998 roku dokonano odbioru nowej sali gimnastycznej i kilku sal lekcyjnych. Szkoła nadal rozwijała się dynamicznie, uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy. Zdobywali czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. W 1993 roku szkoła przystąpiła do Klubu Szkół Promujących Zdrowie. Pani Stanisława Soja wzorowo prowadziła drużynę harcerską i zuchową, organizowane były liczne wycieczki i imprezy szkolne. W latach 2000/2001  uczniowie wraz z nauczycielami przystąpili do realizacji programu Janko Muzykant. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie uczestniczyli w wielu zajęciach dodatkowych, wycieczkach, poznając folklor, florę i faunę, zwyczaje i tradycje regionu świętokrzyskiego.

W 2002 roku oddano do użytku pierwszą w szkole salę komputerową. Pierwszy komputer szkoła otrzymała w 1998 roku, później dwa następne, dzięki czemu uczniowie mogli już uczyć się podstaw informatyki. Nowoczesna sala podłączona do Internetu dawała o wiele większe możliwości. W czerwcu 2003 roku pani dyrektor Władysława Ćwik i nauczycielka Anna Niewadzi odeszły na zasłużoną emeryturę. We wrześniu stanowisko dyrektora objęła pani Hanna Dzióbka. W szkole nadal bardzo dużo się działo. Do tradycji należały już ślubowania klas pierwszych, spotkania wielkanocne i wigilijne całej społeczności szkolnej, uroczyste apele z okazji świąt państwowych. 16 października 2006 roku szkole nadano imię Jana Pawła II. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości. Mszy świętej odprawionej na sali gimnastycznej przewodniczył bp Stefan Siczek przy współudziale księdza Ryszarda Batorskiego, siennieńskiego dziekana i księdza Stanisława Ścipniaka proboszcza  miejscowej parafii. We mszy uczestniczyli mieszkańcy okolicznych wsi, władze gminy na czele z wójtem Jerzym Murzynem, i  byłym  posłem Leszkiem  Bugajem. Licznie przybyły delegacje z innych szkół z terenu gminy wraz z dyrektorami. Podczas homilii ksiądz biskup zwrócił się    do młodzieży, by na co dzień starała się brać przykład z patrona szkoły, naśladować go.

Ważną chwilą było poświęcenie sztandaru szkoły, ufundowanego przy współudziale finansowym gminy, przez rodziców uczniów oraz mieszkańców wsi. Całość uświetniły występy zespołu wokalnego Iskierki prowadzonego przez panią Alinę Pastuszkę.

W styczniu 2007 roku nauczyciele szkoły opracowali program ferii zimowych. Został on zrealizowany i bardzo wysoko oceniony przez kuratorium oświaty. Szkoła otrzymała pierwsze miejsce w województwie i nagrodę - wysokiej klasy aparat fotograficzny. Uczniowie pod kierunkiem p. Aliny Pastuszki biorą udział w licznych konkursach recytatorskich i wokalnych. Zdobywają czołowe miejsca w województwie i kraju. Karolina Góra wraz z koleżankami z SP nr 14 w Ostrowcu Św. wyśpiewała I miejsce w kraju,  w konkursie poświęconym Janowi Pawłowi II. Nagrodą była wycieczka do Rzymu.  

Wraz z końcem  roku szkolnego 2008/2009 rozpoczął się generalny remont szkoły. Odnowione zostały wszystkie pomieszczenia. Dzieci,  rodzice i nauczyciele  wspólnie urządzali sale lekcyjne, malowali meble, sadzili kwiaty. Wraz z pierwszym dzwonkiem uczniowie rozpoczęli naukę w pięknych,  kolorowych salach.  W tym samym czasie szkoła otrzymała drugą salę komputerową wraz z oprogramowaniem w ramach Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Edukacji na Terenach Wiejskich. Projekt napisany przez panią dyrektor Hannę Dzióbkę i nauczycielkę Małgorzatę Reginia został zakwalifikowany do realizacji, dzięki czemu uczniowie przez cały rok szkolny korzystali z ciekawych zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowych komputerów. W 2010 roku w ramach Programu Rządowego „Radosna Szkoła” placówka została wyposażona  w liczne pomoce dydaktyczne usprawniające funkcje psychomotoryczne dzieci.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2011 03:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Dzióbka
Ilość wyświetleń: 7066
16 lutego 2011 01:23 (Hanna Dzióbka) - Zmiana treści zakładki.
14 lutego 2011 00:48 (Hanna Dzióbka) - Zmiana treści zakładki.
14 lutego 2011 00:39 (Hanna Dzióbka) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie ZSP w Sarnówku Dużym::Witamy na stronie ZSP w Sarnówku Dużym::