Deklaracja dostępności

świętokrzyskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zspsarnowek.biposwiata.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2019-01-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Małgorzata Duda , adres e-mail: sarnowek@poczta.onet.pl , telefon: 412620989.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.W przypadku problemów z dostepnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest dyrektor szkoły Małgorzata Duda, sarnowek@poczta.onet.pl.  Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 412620989. Tą samą droga można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostepnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku pracuje w budynku nr 11, wejście główne do budynku szkoły, w tym dla niepełnosprawnych, od strony ulicy , wejście drugie, od strony parkingu

Dostosowanie korytarzy

korytarze dostosowane

Dostosowanie schodów

schody dostosowane

Dostosowanie wind

winda zewnętrzna dostosowana

Dostępność pochylni

brak pochylni

Dostępność platform

brak platform

Dostępność informacji głosowych

brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

brak pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

planowane zaznaczenie miejsca dla niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

do budynku mozna wejść z psem asystującymi psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

brak tłumacza

Dodatkowe informacje

Dostosowano szablon strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, dostępny w katalogu szablonów o nazwie "BIP RWD" do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Duda
Ilość wyświetleń: 59
22 września 2020 13:38 (Małgorzata Duda) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 13:34 (Małgorzata Duda) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 13:30 (Małgorzata Duda) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie ZSP w Sarnówku Dużym::Witamy na stronie ZSP w Sarnówku Dużym::