Komunikaty

Projekt „Dobrze zaczynamy, sukces osiągamy”

Od września w  trzech publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Bodzechów rusza projekt pn: „Dobrze zaczynamy sukces osiągamy-indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bodzechów”. Beneficjentami projektu jest 114 uczniów z klas I-III uczących się w  Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Chmielowie oraz Zespołu Szkół Publicznych w Sarnówku. W ramach projektu organizowane będą dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dzieci m.in.: zajęcia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn, logopedyczne, grafo-motoryczne, wyrównawcze z matematyki, matematyczno-przyrodnicze dla uczniów zdolnych, informatyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacyjne, z gimnastyki korekcyjnej.         Projekt realizowany jest przez Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

 Celem projektu indywidualizacja nauczania w celu podniesienia jakości kształcenia, obejmującego wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów, oraz zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów. Dodatkowe zajęcia dla uczniów dla klas I-III przyczynią się do wyrównania zaległości, lepszego opanowania podstawy programowej oraz doprowadzi do lepszego przygotowania uczniów do kontynuowania nauki. Zostanie zmniejszona różnica w rozwoju umiejętności pomiędzy dziećmi z terenów wiejskich i miejskich. Zajęcia dla dzieci uzdolnionych dadzą możliwość rozwijania zainteresowań. Specjalistyczne zajęcia korekcyjne dla dzieci z problemami w nauce spowodują zmniejszenie różnic między nimi a klasą. Zajęcia z logopedii polepszą sytuację ucznia w zakresie wymowy, przełamywanie barier interpersonalnych i wpłyną na rozwój abstrakcyjnego myślenia, które jest niezbędne w dalszej nauce. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów napotykających na bariery ekonomiczne oraz bariery społeczne poprzez zapewnione warunki do prawidłowego rozwoju, korekty oraz rozwijania zainteresowań.

            Dodatkowo dla szkół biorących udział w projekcie zakupione zostaną pomoce dydaktyczne oraz meble.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2011 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Dzióbka
Ilość wyświetleń: 824
21 września 2011 11:05 (Hanna Dzióbka) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy na stronie ZSP w Sarnówku Dużym::Witamy na stronie ZSP w Sarnówku Dużym::